ckb logo

Startuje projekt “Sieć na kulturę w podregionie wałbrzyskim”

Centrum Kulturalno-Biblioteczne przystąpiło do projektu “Sieć na kulturę w podregionie wałbrzyskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

Głównym celem projektów Sieć na kulturę jest:

  • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych.
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć.
  • Wyposażenie placówek instytucji kultury w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Aktualnie trwa pierwszy etap projektu, który obejmuje szkolenie pracownika Centrum Kultury w ramach wybranej ścieżki tematycznej.

W etapie drugim przeprowadzone zostaną zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat w zakresie korzystania z narzędzi on-line.